<samp id="ai6i8"><object id="ai6i8"></object></samp>
<optgroup id="ai6i8"><small id="ai6i8"></small></optgroup>
<small id="ai6i8"><small id="ai6i8"></small></small>
当前位置: 首页>周边产品>滤光片

周边产品产品描述

滤光片可以使系统不需要的图像信息与目标点分离并提高目标信息在图像中的对比度,且保持长期的光源稳定性。


赛鸽_首页
<samp id="ai6i8"><object id="ai6i8"></object></samp>
<optgroup id="ai6i8"><small id="ai6i8"></small></optgroup>
<small id="ai6i8"><small id="ai6i8"></small></small>